Sammenkædning af mæglingsforslag i forligsinstitutionen

Dette faktaark fra FAOS beskriver, hvad sammenkædning indebærer og baggrunden herfor. Sammenkædningsreglen er en af forligsmandens vigtigste beføjelser og bruges rutinemæssigt ved de private overenskomstforhandlinger.

Forligsmandens primære mål er at sikre fred på arbejdsmarkedet. Sammenkædningsreglen er en af forligsmandens vigtigste beføjelser og bruges rutinemæssigt ved de private overenskomstforhandlinger, skriver FAOS i dette notat, som gennemgår baggrunden for sammenkædningsreglen og brugen af den.