To kvinder står ved en computer

Uddannelse

Arbejdspladserne i industrien er i dag højt specialiserede og præget af avanceret teknologi. Det betyder, at løbende efteruddannelse er nødvendig. Med overenskomsterne har du masser af muligheder for efteruddannelse, så du hele tiden kan følge med udviklingen – uden at det koster dig noget.

Aftalt uddannelse

OK23-FORLIGET

* Positivlisten over uddannelser på aftalt uddannelse er udvidet med 7 nye uddannelser og 8 nye AMU-pakker.

OK23-forliget skal vedtages af medlemmerne, før det kan træde i kraft.

Hvis du har brug for et stort uddannelsesløft, har du mulighed for at gå fra ufaglært til faglært. Eller hvis du er faglært, kan du få en videregående uddannelse. Det blev der nemlig sat 200 millioner kroner af til ved overenskomstforhandlingerne i 2017. Puljen dækker også forberedende voksenundervisning. 

Ordningen sikrer, at du får fri til at tage uddannelse, og at du får dækket din løn, mens du uddanner dig. Hvis du er på aftalt uddannelse, træder den i stedet for selvvalgt uddannelse.

Læs de grundlæggende bestemmelser i Industriens Overenskomst § 44 stk. 4 og i Industriens Funktionæroverenskomst § 25 stk. 4.

Selvvalgt uddannelse

OK23-FORLIGET

* Løndækning ved selvvalgt uddannelse stiger fra 85 procent til 100 procent.

OK23-forliget skal vedtages af medlemmerne, før det kan træde i kraft.

To uger hvert år kan du tage et kursus, som du selv vælger inden for en lang positivliste, som dækker opkvalificering på industriens område.

Det er selvvalgt uddannelse, og det vil sige, at du bestemmer selv, hvad de to uger skal bruges til, uden indblanding fra din virksomhed. Kurserne kan du bruge til at blive dygtigere inden for dit fag eller gå i en ny job- og uddannelsesretning. Det kan der både være nye, spændende jobmuligheder i og måske en højere løn.

Du kan i øvrigt vælge at spare uger sammen, så du kan tage op til seks uger på et år.

Udgifter til kurserne dækkes af Industriens Kompetenceudviklingsfond, og du vil få dækket størstedelen af dit løntab.

Læs de grundlæggende bestemmelser i Industriens Overenskomst § 44 stk. 1-3 og § 47 stk. 2 samt i Industriens Funktionæroverenskomst § 25 stk. 1-5.

Virksomhedens uddannelse

Mange virksomheder laver deres egne uddannelsesforløb. Det kan for eksempel være, når der bliver indført ny teknologi, eller det kan være løft af it-kompetencer. 

Når virksomheden planlægger kurser og sender dig af sted, skal du have din sædvanlige løn – dog minus genetillæg. Og du har stadig ret til dine to ugers selvvalgt uddannelse.

Det er ikke alle virksomheder, som lægger en systematisk plan for efteruddannelse. Men det kan I faktisk selv bede om som medarbejdere, så I kan være med til at sikre, at jeres kompetencer bliver vedligeholdt og udviklet. Det kan for eksempel ske gennem et uddannelsesudvalg. Gennem overenskomsterne er der etableret en konsulentordning, TekSam, som virksomheden kan trække på til at lave uddannelsesplanlægning.

Læs de grundlæggende bestemmelser i Industriens Overenskomst § 43 og § 44 stk. 1 samt i Industriens Funktionæroverenskomst § 25 stk. 1, 6 og 7.

Lærlinge- og elevuddannelse

Danmark er anerkendt for at have nogle af verdens bedste erhvervsuddannelser. Det er fagforeningerne med til at sikre i samarbejde med relevante ministerier og arbejdsgiverorganisationer.

Kvaliteten i uddannelserne bliver sikret både på skoleophold og i praktikperioderne. Hvis en lærling/elev mener, at vedkommende ikke får den nødvendige uddannelse på virksomheden, kan denne få sin fagforening til at hjælpe med at få det på plads.

Lærlinge og elever, som arbejder efter industriens overenskomster, kan glæde sig over, at de får mange af de samme fordele som deres uddannede kolleger, samtidig med at de får en god løn under hele uddannelsen.

Læs de grundlæggende bestemmelser i Industriens Overenskomsts lærlingebestemmelser samt i Industriens Funktionæroverenskomsts elevbestemmelser.