Fakta
Læs mere om hvad overenskomsterne betyder for dig, når det gælder økonomi, tryghed, uddannelse samt ferie og fritid. Og find et udvalg af analyser, videnskabelige artikler og forskningsrapporter.
Tre mænd står under en flyvinge, med høreværn på

Tryghed

Det er trygt at vide, at der er hjælp og penge at hente, hvis uheldet er ude. Samtidig giver pensionsopsparingen sikkerhed for en indtægt, når man bliver pensioneret.

Regler for opsigelse

Din arbejdsgiver kan ikke uden videre sige dig op, medmindre han har en god grund. Hvis du eller din tillidsrepræsentant mener, at opsigelsen er uberettiget, kan I rejse sagen hos din fagforening. Det kan sikre, at du beholder jobbet, eller sikre, at du får en godtgørelse.

Hvis du bliver opsagt efter reglerne, har du efter mindst seks måneders arbejde på virksomheden krav på et opsigelsesvarsel, så du har tid til at finde et nyt job. For timelønnede går varslet fra 14 til 120 dage, alt efter hvor længe du har været på virksomheden og din alder. Funktionærer har et varsel på mellem en og seks måneder. Funktionærlignende ansatte kan have opsigelsesvarsler i lighed med funktionærer.

Derudover har du gode muligheder for at få fri til og betalt for efteruddannelse i forbindelse med en afskedigelse. I den forbindelse har du i øvrigt ret til at få fri i to timer til vejledning i din a-kasse/fagforening.

Læs de grundlæggende bestemmelser i Industriens Overenskomst § 4 stk. 5, § 38 stk. 1 og 8 samt i Industriens Funktionæroverenskomst § 14 og § 15.

Fratrædelsesgodtgørelse

Du kan være berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, hvis du bliver afskediget og er uden skyld i det.

Hvis betingelserne er opfyldt, kan du opnå en fratrædelsesgodtgørelse på op til 45.000 kroner.

Læs de grundlæggende bestemmelser i Industriens Overenskomst § 38 stk. 11.

Funktionærer opnår efter funktionærloven en fratrædelsesgodtgørelse efter 12 års ansættelse, men har som udgangspunkt også længere opsigelsesvarsler.

Pensionsopsparing og forsikring

OK23-FORLIGET

* Fordelingen ved pensionsindbetaling ændres. Din arbejdsgiver skal betale 2 procent mere - i alt 10 procent. Du skal til gengæld betale 2 procent mindre - i alt 2 procent.

De 2 procent, som du betaler mindre, bliver i stedet til løn til dig, og opsparingen er den samme.

OK23-forliget skal vedtages af medlemmerne, før det kan træde i kraft.

I begyndelsen af 1990’erne kom fagbevægelsen igennem med en pensionsordning i overenskomsterne. Det sikrer, at du kan se frem til en pensionisttilværelse med større økonomisk tryghed. Som en begyndelse blev der sat 0,9 procent af lønnen ind på opsparingen. Siden er bidraget steget ad flere omgange, så satsen i dag er 12 procent.

Det betyder, at rigtig mange over 60 år i dag har sparet over en million kroner op til pensionen. En 25-årig med en årsløn på 300-400.000 kroner kan for eksempel se frem til at have cirka 80 procent af sit tidligere lønniveau som pensionist.

Pensionsordningen giver også automatisk en række forsikringer, så du er sikret en udbetaling ved tab af erhvervsevne, kritisk sygdom og dødsfald.

Læs de grundlæggende bestemmelser i Industriens Overenskomst § 34 og i Industriens Funktionæroverenskomst § 8.

Løn når du ikke er på arbejde

I en række forskellige situationer kan du få dækket din løn i en periode, selv om du ikke er i stand til at tage på arbejde.

Det kan for eksempel være, når du er syg eller er kommet til skade på jobbet. Du kan få løn under sygdom i op til 14 uger.

Som forælder til et barn under 14 år, kan du holde fri på dit barns første sygedag med fuld løn. På barnets anden sygedag må du også holde fri. Det er uden løn, men du kan bruge penge fra din fritvalgskonto. Friheden med løn gælder også ved eventuel indlæggelse med et barn i op til fem dage inden for en 12 måneders periode.

Desuden kan du, som har børn under 14 år, holde to omsorgsdage pr. ferieår. Dagene er uden løn, men du kan bruge penge fra din fritvalgskonto.

Derudover kan du få løn, når du er på barsels- og forældreorlov samt efteruddannelse, som du kan læse om i nogle af de andre temaer.

Læs de grundlæggende bestemmelser i Industriens Overenskomst § 29 og § 30 og i Industriens Funktionæroverenskomst § 8.