Fakta
Læs mere om hvad overenskomsterne betyder for dig, når det gælder økonomi, tryghed, uddannelse samt ferie og fritid. Og find et udvalg af analyser, videnskabelige artikler og forskningsrapporter.
To kvinder står ved en skranke og snakker

Økonomi

Penge er gode at have og en af grundene til, at vi går på arbejde. Overenskomsterne er med til at sikre dig en ordentlig løn. Derudover indeholder de også en række andre elementer, som er penge værd.

Løn

OK23-forliget

* Mindstebetalingssatsen forhøjes med 9 kr.

* Lærlinge- og elevsatser forhøjes med 4,5 % i år og 3,5 % til næste år.

* Lønmodtageren skal betale 2 procent mindre til pensionsopsparingen. Dem skal arbejdsgiveren indbetale i stedet. De 2 procent bliver til løn i stedet, men opsparingen er den samme.

* Tillidsrepræsentanter får stærkere redskaber til de lokale lønforhandlinger.

OK23-forliget skal vedtages af medlemmerne, før det kan træde i kraft.

I Industriens Overenskomst er der indgået aftale om en mindsteløn, som arbejdsgiveren ikke kan gå under. Folk uden overenskomst er ikke sikret denne mindsteløn.

Du har samtidig en god mulighed for at få en højere løn. Overenskomsterne har nemlig sikret, at du og/eller din tillidsrepræsentant har ret til en lønforhandling hvert år. Tillidsrepræsentanterne er dygtige, og mange af dem tager kurser i lønforhandling hos deres fagforbund. Det sikrer alle på industriarbejdspladserne en god løn, og for de fleste er lønnen en del højere end den, virksomheden som udgangspunkt skal aflønne medarbejderne med. Det sker normalt via lokale, kollektive og individuelle forhandlinger.

Det er nemlig sådan, at virksomheden skal kigge på, hvor dygtig, erfaren og produktiv du er, og aflønne efter det. Og virksomheden skal også tage i betragtning, hvordan det går med hensyn til indtjening og overskud.

Læs de grundlæggende bestemmelser i Industriens Overenskomst § 22 og Industriens Funktionæroverenskomst § 3.

Fritvalgskonto

OK23-forliget

* Bidraget stiger fra 7 til 9 procent

OK23-forliget skal vedtages af medlemmerne, før det kan træde i kraft.

I 2007 fik vi indført Fritvalgs Lønkontoen (i daglig tale kaldet fritvalgskontoen) i overenskomsterne. Det giver dig flere penge oven i din almindelige løn, som du kan bruge til at holde feriefridage, børneomsorgsdage og seniorfridage. Du kan også sætte ekstra ind til pension. 

Ved indførelsen i 2007 skulle arbejdsgiveren betale en procent af lønnen til fritvalgkontoen. Ved OK20 kom fritvalgskontoen op på 7 procent.

Læs de grundlæggende bestemmelser i Industriens Overenskomst § 25 og i Industriens Funktionæroverenskomst § 4.

Tillæg og overtidsbetaling

OK23-forliget

* Tillæg for arbejde på skiftehold og forskudt tid forhøjes med 4,5 % i år og 3,5 % til næste år.

* Tillæg for overarbejde forhøjes med 3,5 procent i år og 3 procent til næste år.

* Øvrige satser forhøjes også.

OK23-forliget skal vedtages af medlemmerne, før det kan træde i kraft.

I industriens overenskomster er det aftalt, at du skal have tillæg til din løn, hvis du for eksempel har overarbejde, arbejder på skæve tidspunkter eller skal møde på job på normale fridage.

Derudover skal din arbejdsgiver også give en betaling, der tager højde for særlige gener, som du har i dit arbejde.

Din tillidsrepræsentant har desuden mulighed for at lave lokalaftaler med jeres ledelse om forskellige tillæg, ekstra overtidsbetaling, ekstra løn ved tilkaldevagt m.m.

Læs de grundlæggende bestemmelser i Industriens Overenskomst § 13 stk. 5 og 7, § 14 stk. 6 og § 15 stk. 6 samt i Industriens Funktionæroverenskomst § 11 stk. 3-6 og § 3 stk. 2.

Forældreorlov

OK23-forliget

* Fuld løn under forældreorlov udvides med 4 uger - 2 uger øremærket 'den anden forælder' og 2 uger til fri fordeling. 

OK23-forliget skal vedtages af medlemmerne, før det kan træde i kraft.

Barsels- og forældreorlov kan betyde en hel del for familiernes økonomi, hvis man kun modtager dagpenge, som loven giver ret til i barsels- og orlovsperioden.

Overenskomsten sikrer fuld løn under orloven i i alt 36 uger. Nogle uger er øremærket den ene forælder, andre uger den anden forælder, men et antal uger er til fri fordeling.

Under de 14 ugers barselsorlov får man i øvrigt et forhøjet pensionsbidrag.

Læs de grundlæggende bestemmelser i Industriens Overenskomst § 35 og i Industriens Funktionæroverenskomst § 12.