Privatlivspolitik

CO-industri tager beskyttelse af de personoplysninger, som vi modtager og behandler, meget alvorligt. Det gælder blandt andet tilmelding til CO-industris arrangementer, håndtering af sager i det fagretlige system. Du kan læse nærmere i vores privatlivspolitik nedenfor.

SIDST REDIGERET: 14. februar 2023 

Persondatapolitik for okfakta.dk

EU's persondataforordning får virkning fra den 25. maj 2018 og bliver suppleret af den danske databeskyttelseslov af 17. maj 2018. Tilsammen vil de udgøre den gældende persondatalovgivning.

Persondataforordningen, som har direkte virkning i alle EU's medlemslande, stiller større krav til behandlingen og opbevaringen af personoplysninger end tidligere med henblik på at styrke beskyttelsen af EU-borgernes personoplysninger. Forordningen og den danske databeskyttelseslov gælder selvfølgelig også for OK Fakta. 

Det er derfor en meget vigtig opgave for os at beskytte de personoplysninger, som vi modtager og behandler. 

Du kan læse nærmere i vores opdaterede persondatapolitik nedenfor.

Denne persondatapolitik forklarer, hvordan OK Fakta behandler dine personoplysninger, hvilken kategori af personoplysninger, der er omfattet af behandlingen, ligesom der vil være en beskrivelse af formålet og behandlingsgrundlaget. Der vil også være en beskrivelse af de tilfælde, hvor dine oplysninger bliver videregivet til en tredjepart. Desuden vil det fremgå, hvilke rettigheder du som registreret kan påberåbe dig.

1 DATAANSVARLIG

Centralorganisationen af industriansatte i Danmark er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger når du anvender www.okfakta.dk.

2 KONTAKTOPLYSNINGER

Centralorganisationen af industriansatte i Danmark
CVR: 51892119
Molestien 7, 3.
2450 København SV
E-mail: kommunikation@co-industri.dk
Tlf.nr.: 33 63 80 00

3 BEHANDLING

Hjemmeside

Kategorier af personoplysninger: Ved indsendelse af spørgsmål afgives navn og e-mailadresse. 

Modtagere: Ok Faktas hjemmeside hostes hos en ekstern leverandør, som OK Fakta indgår databehandleraftale med. 

Opbevaring: Dine oplysninger opbevares, indtil du trækker dit samtykke tilbage. Dine oplysninger vil efterfølgende blive anonymiseret, og de anonymiserede data vil blive brugt til statistiske formål.

4 REGISTREREDES RETTIGHEDER

Persondataforordningen giver dig følgende rettigheder:

Indsigtsret: Det vil sige, at du kan anmode os om at få indsigt i de oplysninger, vi har om dig samt få disse udleveret.

Ret til berigtigelse: Betyder, at du har ret til at få ukorrekte oplysninger rettet.

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet oplysninger om dig, som vi behandler. Der kan være undtagelser, som indebærer, at vi ikke kan slette oplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare jf. lovgivningen eller såfremt oplysningerne skal bruges til at fastlægge eller gøre retskrav gældende.

Ret til begrænsning: Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, såfremt du mener, at dine oplysninger er ukorrekte, eller hvis oplysningerne behandles ulovligt. Herudover er der også en ret til begrænsning, hvis dine oplysninger er nødvendige at opbevare for at fastlægge eller gøre retskrav gældende, eller hvis du har gjort indsigelse mod en behandling.

Ret til indsigelse: Det er muligt at gøre indsigelse mod en behandling, såfremt dine oplysninger bruges til direkte markedsføring.

Ret til dataportabilitet: Betyder, at du kan modtage dine afgivne oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format for at flytte dem til en anden enhed.

Herudover kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, såfremt behandlingen er baseret på et samtykke jf. artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a).

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet.

Du skal være opmærksom på, at der er betingelser, der gør sig gældende, og undtagelser der finder anvendelse i forhold til udøvelsen af ovenstående rettigheder. Din anmodning vil derfor altid blive konkret vurderet. Læs nærmere i forordningens kapitel III.

5 SIKKERHED

Ok Fakta har via CO-industri en intern sikkerhedspolitik, retningslinjer for behandling af personoplysning samt løbende opmærksom sørget for, at dine personoplysninger behandles sikkert og fortroligt. Ligeledes har vi truffet de nødvendige tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der har til hensigt at beskytte mod uautoriseret adgang og tilintetgørelse.

6 KLAGE

Du har mulighed for at klage til os, hvis du ikke er tilfreds med vores behandling, ligesom du også kan klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. www.datatilsynet.dk

7 LOVGIVNING

Persondataforordningen

Databeskyttelsesloven

Læs mere om vores Cookiepolitik for okfakta.dk