Lønsystemer i den offentlige og den private sektor

I denne FAOS-rapport sammenlignes lønsystemerne i den private og den offentlige sektor med hensyn til decentraliseringsgrad, aktørroller på det lokale niveau og anvendelse af krone- versus procentstigninger.

FAOS-rapporten kommer ind på disse tre overordnede temaer:

  • Hvordan adskiller lønsystemerne sig overordnet fra hinanden i privat og offentlig sektor?
  • Hvor store er forskellene i lønsystemerne mellem de to sektorer, samt inden for forskellige dele af de to sektorer, mht. decentraliserings-grad, aktørroller i den decentrale løndannelse samt anvendelsen af krone versus procent stigninger?
  • Hvilke holdninger ift. den aktuelle status på lønsystemerne giver aktørerne på centralt niveau udtryk for?

Denne rapport er den anden i en serie FAOS-rapporter, der sammenligner udvalgte karakteristika af den private og den offentlige sektors aftalesystemer. Den første omhandler forligsinstitutionen og koordinering af aftaleforhandlingerne (Hansen 2020).

Læs rapporten her