Forligsmuligheder og knaster i gode tider

Analyse af optakten til OK20.

Den kommende overenskomstfornyelse på det private arbejdsmarked tager afsæt i en helt anderledes økonomisk situation end forhandlingerne i 2017.

Dengang var det uklart om spæde tegn på vækst ville bide sig fast i en mere positiv og stabil fremgang. Nu ved vi – efter adskillige opjusteringer af BNPvæksten – at de seneste år slet ikke har været så ringe endda. Men kan de gode tider forsætte? En afmatning i tysk og svensk økonomi, en fortsat handelskrig, et ukendt Brexit samt det faktum, at stigningen i dansk beskæftigelse flader ud, skaber tilsammen rynkede øjenbryn.

Det er på dette bagtæppe, at Dansk Industri og fagforbundene i CO-industri i deres gennembrudsforlig skal fastsætte den økonomiske ramme for udviklingen i løn- og ansættelsesvilkår i de kommende år.

Forhandlingerne kommer dog til at handle om meget andet end løn- og omkostningsramme.

Læs optaktsrapporten her
 

Dato