Forligsinstitution og koordinering af aftaleforhandlingerne

Forskelle og ligheder mellem det private og offentlige aftalesystem.

Denne FAOS-rapport er en komparativ analyse af fagforeningernes samspil med forligsinstitutionen samt fagforeningernes koordination i henholdsvis den private og offentlige sektor i forbindelse med overenskomstforhandlinger i Danmark.

I aftaleforhandlinger på det private område er det forligsinstitutionen og sammenkædningen, der er de afgørende institutioner, som sætter rammerne for koordineringen.

I den offentlige aftalemodel er det derimod forhandlingshierarkiet mellem stat, kommune og region, der i samspil med den såkaldte reguleringsordning, og de aftalte bindinger internt mellem lønmodtagerkoalitionerne i CFU på det statslige område, sikrer koordinering.

Læs rapporten her