Forhandlinger på arbejdspladsen

I dette forskningsnotat belyser FAOS, hvordan overenskomsterne bliver anvendt i forbindelse med lokale forhandlinger. Det sker blandt andet gennem eksempler fra industrivirksomheder.

Lokale forhandlinger spiller en stadig større rolle i det danske aftalesystem, særligt i den private sektor. Over de seneste 30 år er stadig flere emner lagt ud til forhandling på arbejdspladserne, og forhandlingerne finder typisk sted inden for centralt fastlagte rammeoverenskomster.

Det beskæftiger FAOS sig med i dette notat, hvor en række konkrete virksomhedseksempler fra blandt andet industrien bliver anvendt som illustration.

Læs notatet her

 

Dato