Forhandling og Facebook

Fagbevægelsens kommunikation på sociale medier under overenskomstforhandlinger.

En FAOS-analyse af fagbevægelsens kommunikation på sociale medier under overenskomstforhandlinger viser, at danske fagforbund i stigende grad er aktive på Facebook, hvor de kan indgå i dialog og mobilisere medlemmer.

Facebook er blevet en vigtig platform for fagbevægelsen i deres kommunikation med medlemmer og omverden. Facebook har gjort det let, tilgængeligt og billigt at kommunikere for forbund og medlemmer, inklusive græsrødderne i online faglige netværk. Det er en platform, der modsat traditionelle medier og hjemmesider muliggør dialog og mobilisering, fordi medlemmerne her selv deler information og diskuterer.

Facebooks gruppe-funktion gør det ydermere muligt for både fagforbund og græsrødder at skabe og styrke nye faglige fællesskaber.

Facebook medvirker dermed til at styrke organisationsdemokratiet i forbundene og dialogen med medlemmerne. Men samtidig sætter Facebook også nye rammer for kommunikationen.

Læs rapporten her

Dato