FH og Den danske model

En sammenligning af den offentlige og private sektors aftalemodeller.

Denne rapport er en sammenligning af centrale forhold i aftalesystemerne i den private og den offentlige sektor. Sammenligningen leder frem til en diskussion af udfordringer og muligheder for FH’s fremtidige rolle i det offentlige aftalesystem.

Rapporten er delt op i disse afsnit:

  • Forligsinstitution og koordinering
  • Det politiske system og aftalesystemerne
  • Lønsystemer - Decentralisering, aktører, krone vs. procent
  • Ny statslig arbejdsgiver
  • Diskussion af FH’s rolle i den offentlige aftalemodel

Læs rapporten her

Dato