Dansk overenskomstsystem sikrer ensartet lønudvikling

FAOS har sammen med kolleger fra otte andre EU-lande deltaget i et europæisk forskningsprojekt, som nævnes i FAOS' nyhedsbrev nr. 1 fra 2019.

Her står blandt andet, at forhandlingssystemet i Danmark sikrer en ensartet udvikling i løn og vilkår for alle overenskomstområder. Det sker på baggrund af, at industrien indgår den første aftale og lægger en ramme, og at alle aftaler i sidste ende sammenkædes i forligsinstitutionen.

I andre EU-lande ser man til gengæld, at nogle grupper på arbejdsmarkedet for eksempel inden for privat service falder markant bagud i løn og andre vilkår.

Læs nyhedsbrevet her (artiklen er på side 10)

Dato