Aftalemodeller i den europæiske jern- og metalindustri – delrapport 4

Fjerde af fire delrapporter om reguleringen af løn- og arbejdsvilkår i fem europæiske lande.

I fire delrapporter kortlægger og analyserer FAOS reguleringen af løn og arbejdsvilkår inden for jern- og metalindustrien i Danmark, Tyskland, Portugal, Storbritannien og Frankrig; fem lande, der repræsenterer forskellige europæiske arbejdsmarkedsmodeller.

Delrapport 4 analyserer konsekvenserne af EU’s indirekte lønregulering, dvs. det Europæiske Semester for de kollektive overenskomstforhandlinger inden for jern- og metalindustrien i de fem udvalgte lande.

Læs delrapport 4 her: EU’s indirekte lønregulering og dens betydning for aftalemodellerne i den europæiske jern- og metalindustri

Dato