Aftalemodeller i den europæiske jern- og metalindustri – delrapport 3

Tredje af fire delrapporter om reguleringen af løn- og arbejdsvilkår i fem europæiske lande.

I fire delrapporter kortlægger og analyserer FAOS reguleringen af løn og arbejdsvilkår inden for jern- og metalindustrien i Danmark, Tyskland, Portugal, Storbritannien og Frankrig; fem lande, der repræsenterer forskellige europæiske arbejdsmarkedsmodeller. De tre første delrapporter er nu publiceret, mens den fjerde og sidste bliver publiceret inden længe.

Delrapport 3 består af tre kapitler, som dels introducerer de institutionelle rammer for regulering af arbejdstid i de fem lande, dels undersøger de aftalte/lovbestemte regler for den gennemsnitlige årlige og ugentlige arbejdstid, flekstid og overarbejde, ligesom de gældende regelsæt sammenholdes med, hvad der de facto gør sig gældende inden for jern- og metalindustrien.

Den sidste og endnu ikke publicerede Delrapport 4 analyserer konsekvenserne af EU’s indirekte lønregulering, dvs. det Europæiske Semester for de kollektive overenskomstforhandlinger inden for jern- og metalindustrien i de fem udvalgte lande.

Læs hele delrapport 3: 'Regulering af arbejdstid i den europæiske jern- og metalindustri'

Dato