Aftalemodeller i den europæiske jern- og metalindustri – delrapport 2

Anden af fire delrapporter om reguleringen af løn- og arbejdsvilkår i fem europæiske lande.

I fire delrapporter kortlægger og analyserer FAOS reguleringen af løn og arbejdsvilkår inden for jern- og metalindustrien i Danmark, Tyskland, Portugal, Storbritannien og Frankrig; fem lande, der repræsenterer forskellige europæiske arbejdsmarkedsmodeller. De tre første delrapporter er nu publiceret, mens den fjerde og sidste bliver publiceret inden længe.

Delrapport 2 består af seks kapitler, som dels belyser de institutionelle rammer for de europæiske fagforeningers og arbejdsgiverorganisationers finansielle grundlag, dels delkomponenterne i organisationernes indtægtskilder.

Læs hele delrapport 2: 'De finansielle rammer for arbejdsmarkedets parters virke'

Dato