Aftalemodeller i den europæiske jern- og metalindustri – delrapport 1

Første af fire delrapporter om reguleringen af løn- og arbejdsvilkår i fem europæiske lande.


I fire delrapporter kortlægger og analyserer FAOS reguleringen af løn og arbejdsvilkår inden for jern- og metalindustrien i Danmark, Tyskland, Portugal, Storbritannien og Frankrig; fem lande, der repræsenterer forskellige europæiske arbejdsmarkedsmodeller. De tre første delrapporter er nu publiceret, mens den fjerde og sidste bliver publiceret inden længe.

Delrapport 1 består af seks kapitler, som dels introducerer den europæiske jern-og metalindustris karakteristika, dels undersøger de institutionelle rammer for de europæiske fagforeningers og arbejdsgiveres virke, herunder de grundlæggende lønmodtager- og arbejdsgiverrettigheder, organisationernes struktur samt de særlige forhold, der kendetegner de europæiske aftalemodeller i jern-og metalindustrien.

Læs hele delrapport 1: 'Aftalemodeller i den europæiske jern- og metalindustri'

Dato