Aftaleautonomi er en hjørnesten i den danske model

Danmark er et af kun tre OECD-lande, der siden midten af firserne har set en voksende middelklasse. Det skyldes blandt andet vores danske aftalemodel.

Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne er grundlæggende enige om, at aftaleautonomien ikke skal sættes over styr.

Det skyldes ikke alene, at man vil beholde magten til at regulere løn og vilkår, men i høj grad også, at både lønmodtagere og arbejdsgivere ser værdi i de resultater, som man kan opnå via aftalemodellen, skriver to arbejdsmarkedsforskere i Altinget, hvor de blandt andet også skriver:

For fagbevægelsen er de kollektive overenskomster midlet, der skal sikre en fair fordeling af værdiskabelsen via relativt høje lønninger. Vi har reelt ikke arbejdende fattige i Danmark, hvilket betyder, at selv de lavest lønnede har en forholdsvis høj løn.

De sammenkædede forhandlinger på det private arbejdsmarked, hvor industriens aftaler sætter rammen, er afgørende for at sikre en nogenlunde ensartet lønudvikling for alle grupper.

Læs artiklen her

Dato