Historien - bliv klogere på historien bag OK

For mere end 100 år siden fik Danmark sin første overenskomst, og den lagde fundamentet til historiens bedste arbejdsmarked. Et system, som hele verden kigger mod for inspiration. De løbende forhandlinger har været med til at sikre ret til ferie, uddannelse og pension for lønmodtagere på industriens område. Her får du et overblik over nogle af de senere års trin på vejen mod bedre arbejdsforhold.

OK-FORBEDRINGER GENNEM 100 ÅR
2020

Aftalt uddannelse bliver permanent

2020

Ret til fri på barns anden hele sygedag og fri til lægebesøg med barn

2020

Pensionsopsparing til lærlinge/elever fra de fylder 18 år

2017

Seniorfridage

2017

2 børneomsorgsdage

2017

Aftalt uddannelse giver opkvalificering med 100 pct. løndækning

2014

Lærlinge og elever kan bruge selvvalgt uddannelse

2014

Forældreorloven gælder også for forældre af samme køn

2012

Seniorordning med mulighed for nedsættelse af arbejdstiden

2010

Fratrædelsesgodtgørelse

2007

Fritvalgskontoen indføres med 1 procent af lønnen

2007

Øremærkning af 3 ugers forældreorlov til mænd

2007

Ret til 2 ugers selvvalgt uddannelse

2000

Fuld løn ved barns første sygedag

2000

5 feriefridage oven i de 5 ugers ferie indføres

1995

Betaling under barselsorlov indføres

1993

Løn under sygdom indføres i op til 14 dage

1991

Arbejdsmarkedspensionen med indbetaling på 0,9 procent af lønnen fra 1993

1987

Ugentlig arbejdstid sænkes gradvist til 37 timer i 1990

1981

Frihed til pasning af barn under 14 år ved sygdom

1973

Gennemførelse af ligeløn, så særlige kvindelønssatser forsvinder

1950

De første opsigelsesvarsler

1931

6 dages ferie med løn indføres

1919

Ugentlig arbejdstid på 48 timer fra 1. januar 1920

1919

Ferie: 3 dage uden løn samt en fridag til en årlig virksomhedsskovtur

1915

Første overenskomst for samtlige organisationer i Centralorganisationen af Metalarbejdere i Danmark