Bag om OK23

For CO-industri er det formanden og næstformanden, som sidder i forhandlingslokalet med topfolkene fra Dansk Industri.

CO-industris næstformand Mads Andersen og CO-industris formand Claus Jensen

CO-industris næstformand Mads Andersen og formand Claus Jensen et hovedforhandlerne af industriens overenskomster for lønmodtagersiden.

Fra fabriksgulvet til forhandlingsbordet

Begge forhandlere har mange års erfaring med fagligt arbejde – fra dengang de selv arbejdede på en industriarbejdsplads og var tillidsrepræsentanter og frem til i dag, hvor de er i toppen af dansk fagbevægelse.

Claus Jensen, 58 år, formand for CO-industri og forbundsformand for Dansk Metal

Claus er udlært plade- og konstruktionssmed på Lindøværftet i begyndelsen af 1980’erne, hvor han også var ungdomsformand i Metal Odense i et par af årene.

”Min far mente, at jeg havde lidt for meget krudt i røven, så en dag kom han og sagde, at han nu havde skaffet mig en læreplads på Lindø. Sådan var det jo dengang, men det var også den helt rigtige hylde for mig, så det var godt set af ham,” fortæller Claus Jensen.

Siden kom Claus Jensen til Wittenborg, hvor han i sit faglige arbejde var sikkerheds- og tillidsrepræsentant. Efterfølgende kom han tilbage til Lindøværftet og sluttede som fællestillidsrepræsentant og medlem af værftets aktieselskabsbestyrelse som medarbejderrepræsentant.

”Jeg husker særligt sammenholdet på Lindø, som jeg stadig oplever, når jeg møder folk, jeg arbejdede sammen med. Vi var meget bevidste om, hvor vigtigt det var at stå sammen og også hjælpe dem, der måske havde brug for lidt mere end nogle af de andre,” fortæller han.

I 2012 blev han valgt som forbundsformand i Metal.

Claus Jensen sidder i forretningsudvalget i Fagbevægelsens Hovedorganisation og en række andre faglige udvalg og bestyrelser. Derudover er han bl.a. formand for Arbejdernes Landsbank, medlem af Nationalbankens repræsentantskab og medlem af Det Økonomiske Råd. Han er også formand for Nordic IN, som repræsenterer 1 million industriansatte i Norden.

Mads Andersen, 53 år, næstformand for CO-industri og formand for 3F Industri

Mads er faktisk udlært butiksslagter, men skiftede hurtigt branche til industrien, da han blev ansat på Codan Gummi i Køge. Her begyndte han også sin faglige løbebane, da han i 1992 blev tillidsrepræsentant.

"Da jeg startede i industrien, kom næsten alle med en anden baggrund. Det gælder jo også for mange i dag. Men jeg manglede et arbejde dengang, og derfor startede jeg på Codan. Og når man først var på arbejdspladsen, var ens baggrund jo ligegyldig. Så var man gummi-arbejder – sammen med alle de andre,” fortæller Mads Andersen.

”Jeg blev tillidsmand i starten af 90’erne, fordi vi var utilfredse med nogle af vores aftaler med ledelsen. Det handlede blandt andet om forskudt pause og en bonusordning. Vi manglede en tillidsrepræsentant til at kæmpe for de sager, og da kollegaerne opfordrede mig til at stille op, sagde jeg ja,” forklarer Mads Andersen.

Mads bor stadig i Køge i dag med sin kone, Rikke, og deres to døtre.

"Ligesom mange andre industrivirksomheder var det bedste ved arbejdet det stærke kammeratskab. I virkeligheden er det jo ligegyldigt, om du producerer gummislanger eller noget andet. Det er de gode kollegaer, der betyder noget. Jeg taler stadig tit med mange af dem, når jeg for eksempel møder dem på Køge Torv. Det er meget hyggeligt,” fortæller han.

I 1995 blev han gruppeformand for industrigruppen i SiD Køge og senere afdelingsformand. I 2007 blev Mads Andersen forhandlingssekretær i 3F’s industrigruppe, hvor han blev valgt som formand i 2010.

Derudover besidder Mads Andersen en række andre tillidsposter – både internt i fagbevægelsen og udenfor. Han er bl.a. formand for Industriens Pension og er næstformand i TekSam, som er CO-industri og DI’s fælles samarbejdsorgan om blandt andet virksomhedernes samarbejdsudvalg, trivselsarbejde og teknologi.

Solid opbakning til hovedforhandlerne

Claus Jensen og Mads Andersen forhandler selvfølgelig ikke alene. Der er et stort fagligt apparat og bredt bagland bag dem i form af CO-industris forhandlingsudvalg. 

Forhandlingsudvalget består blandt andet af formændene fra de syv øvrige medlemsforbund, som er HK/Privat, Dansk El-Forbund, Teknisk Landsforbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Serviceforbundet, Malerforbundet og Dansk Jernbaneforbund. På den måde sørger man for, at der er en stærk forankring til de andre medlemsforbund.